I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów zwraca się z uprzejmą prośbą  o rozpowszechnienie wśród studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego UŁ informacji dotyczącej I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Badania Młodych Naukowców.  Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się w załączniku.

Termin i miejsce konferencji: 22-23.06.2018 r.  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja skierowana jest do: studentów i doktorantów z Polski oraz z zagranicy, oraz  uczestników programu „zdolny uczeń-świetny student”.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj.