Stypendium w Austrii im. Richarda Plaschka / obszary badawcze: historia Austrii, archeologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo

Austriackie Forum Kultury w Warszawie zaprasza do zapoznania się z
ofertą Stypendium im. Richarda Plaschka, które skierowane s a do osób z
tytułem naukowym doktora lub do doktorantek i doktorantów naukowo
zajmujących się historią Austrii, zwłaszcza w połączeniu z innymi
naukami: archeologią, językoznawstwem, literaturoznawstwem czy
kulturoznawstwem.

Dokładną informację o stypendium znaleźć można na stronie www.austria.org.pl<http://www.austria.org.pl> w zakładce GRANTY, na stronie www.grants.at<http://www.grants.at> oraz od linkami:
https://grants.at/?=MjA3MzZfMjE4OTlfMQ   i https://grants.at/?=MjA5NjhfMjIxMzNfMA

Termin złożenia dokumentów na miejscu w Austrii upływa 1.03.2018. Pobyt
stypendialny na jednym z uniwersytetów w Austrii lub w placówce
badawczej trwać będzie od 4 do 12 miesięcy a stypendium wynosić będzie
1.150 Euro miesięcznie.

Zapraszamy Państwa do przekazania tego zaproszenia na wydziały, których pracownice i pracownicy naukowi mogliby być zainteresowani skorzystaniem ze stypendium.

Przy okazji zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi ofertami
grantów w Austrii na naszej stronie internetowej.