Stypendium im. Anny Stadnickiej dla badaczy historii literatury i kultury polskiej

Do 20 listopada trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Anny Stadnickiej organizowanego przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego. Jest on adresowany do młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej. Stypendium w roku akademickim 2017/2018 wynosi 10 000 zł (stypendium roczne) lub 5 000 zł (stypendium semestralne). O wsparcie mogą się ubiegać wyróżniający się doktoranci studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. Stypendium przyznawane jest na ukończenie pracy doktorskiej, na okres roku akademickiego lub na semestr.

Więcej informacji:
http://www.mochnacki.org/wydarzenia/156-stypendium-im-anny-stadnickiej-nabor-wnioskow
Źródło: Fundacja im. Maurycego Mochnackiego (mochnacki.org)