Konferencja naukowa „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II”

Nagroda za najciekawszy referat – bon o równowartości 300 zł na dowolne zakupy

(Nagroda wręczana bezpośrednio po zakończeniu konferencji w Krakowie i w Katowicach)

Miejsce Konferencji:
– KRAKÓW 18.11.2017 r., Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul. Beera Meiselsa 1

– KATOWICE 08.12.2017 r., Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucickiej 3a, 40-226 Katowice

ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W  KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 295 ZŁ 

Celem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II”, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Formularz zgłoszeniowy i inne materiały dotyczące konferencji znajdują się tutaj.