Program START dla wybitnych młodych naukowców

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków w programie START (konkurs 2018) .

Program START skierowany jest do wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wyróżnienie w postaci stypendium ma na celu nagrodzenie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli wieku 30 lat. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1987 r. bez względu na dzień i miesiąc. Istnieje także możliwość przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych w regulaminie. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku, umieszczonymi na stronie programu http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

W załączeniu przesyłam również prezentację ze spotkania z koordynatorem Programu START – Panią Krystyną Frąk.

START FNP-Lodz-28.09.2017 (1)

Wnioski w konkursie START 2018 można składać do 31 października 2017 r. – do Centrum Nauki UŁ wnioski należy złożyć do 27 października 2017 r.

Jako kierownika jednostki należy wpisać:

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Prorektor ds. Nauki UŁ

Osoba do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

Alina KOŁODZIUK, tel. (42) 635 41 59, e-mail:alina.kolodziuk@uni.lodz.pl, (Rektorat UŁ, pok. 216)

Uwaga! Zgodnie z nowym regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Zachęcamy młodych badaczy do składania wniosków w programie START.