Wybory do URSD UŁ i WRSD Wydziału Filologicznego UŁ

Dnia 10 października 2018 roku (środa) o godzinie 18.00 w sali. 1.17. w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Filologicznego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów na kadencję 2018-2020.

W przypadku braku kworum w wyznaczonym terminie, dodatkowy termin planowany jest na dzień 15 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali 1.17. Zebranie zwołane w terminie dodatkowym jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim doktorantów.

Liczba mandatów do obsadzenia w wyborach na przedstawicieli doktorantów Wydziału Filologicznego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego = 2.

Liczba mandatów do obsadzenia w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego = 7.